DARMOWA DOSTAWA OD 500 ZŁ KURIER 12 ZŁ WYSYŁKA 24H

Regulamin

Regulamin Internetowego Sklepu Górskiego - Himal Trek.

§. 1 DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące korzystania z Internetowego Sklepu Górskiego Himal Trek dostępnego pod adresem http://www.himaltrek.pl.

2. Operatorem Internetowego Sklepu Górskiego Himal Trek czyli Sprzedającym - jest firma High Outdoor Group z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wiedeńska 38, 60-683 Poznań, NIP: 972-080-46-36, Regon: 634459354, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki (sprawdź tutaj).

3. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowego Sklepu Górskiego Himal Trek podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

4. Kupującym - jest Konsument czyli Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub Przedsiębiorca czyli Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym m.in. poprzez e-mail: sklep@himaltrek.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: (0)662-598-255.

§. 2. RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Internetowy Sklep Górski Himal Trek prowadzi sprzedaż sprzętu i odzieży sportowej za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.himaltrek.pl.

2. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Produkty zakupione w Internetowym Sklepie Himal Trek dostarczane są do kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

3. Aby kupujący mógł dokonać zakupu powinien posiadać:

 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.6 lub Chrome w wersji nie starszej niż 7 lub Opera w wersji nie starszej niż 10,

 • włączoną obsługę Java Script,

 • aktywny adres email.

4. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce "Polityka cookies" na dole strony sklepu, pod linkiem: http://www.himaltrek.pl/polityka-cookies.

§. 3. REJESTRACJA LUB ZAKUPY BEZ REJESTRACJI

1. Zakupu dokonać można bez rejestracji (bez zakładania indywidualnego konta użytkownika), lub z rejestracją (z założeniem indywidualnego konta użytkownika).

2. Aby dokonać zakupu bez rejestracji, należy w etapie 2 procesu zakupowego (szczegółowe omówienie etapów zakupu w §. 4.), wypełnić dane, które znajdują się w kolumnie po lewej stronie formularza, pod informacją "Chcę kupić bez rejestracji". Dane, które należy wypełnić to: imię i nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, dane adresowe. Zakup bez rejestracji oznacza jednorazowy zakup, bez założenia konta użytkownika. Dane użytkownika nie będą przechowywane w bazie danych klientów i wykorzystane zostaną wyłącznie do realizacji pojedynczego zamówienia.

3. Aby założyć indywidualne konto użytkownika należy dokonać rejestracji, klikając w przycisk "Zarejestruj" znajdujący się w prawym górnym rogu na stronie www.himaltrek.pl. Do rejestracji niezbędne jest: podanie aktywnego adresu e-mail (który będzie loginem), ustawienie własnego hasła. Procesu rejestracji, można dokonać również w późniejszym czasie tzn. po dodaniu produktów do koszyka. Wówczas po przejściu z koszyka do etapu 2, należy wybrać przycisk "Zarejestruj się" znajdujący po prawej stronie formularza, pod informacją "Chcę założyć nowe konto".

4. Użytkownik posiadający indywidualne konta użytkownika, może korzystać z usług sklepu w każdym czasie, poprzez zalogowanie się. W tym celu należy w prawym górnym rogu Sklepu wpisać adres email i hasło do konta, a następnie kliknąć "Zaloguj". Konto stanie się wówczas aktywne. Zalogować można się również w późniejszym czasie tzn. po dodaniu produktów do koszyka. Wówczas po przejściu z koszyka do etapu 2 procesu zakupowego, należy wpisać login i hasło i wybrać przycisk "Zaloguj się" znajdujący się z prawej strony formularza pod informacją "Mam już konto".

5. Użytkownik po dokonaniu rejestracji może w każdej chwili zmienić swoje dane. W tym celu należy zalogować się, podając login i hasło i klikając "Zaloguj się", w prawym górnym rogu sklepu. Wówczas po wybraniu zakładki "Moje dane", wyświetli się formularz z danymi rejestracyjnymi. Po dokonaniu zmian należy kliknąć w przycisk "Zmień". Dane zostaną wówczas uaktualnione.

6. Operator sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Konto użytkownika” z terminem wypowiedzenia 14 dni i usunąć konto użytkownika po upływie terminu wypowiedzenia, jeśli podane dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości email.

7. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

8. Rejestracja nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży między Użytkownikiem a Sklepem. Na skutek rejestracji, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest usługa "Konto użytkownika".

§. 4. JAK ZŁOŻYĆ OFERTĘ ZAKUPU - CZYLI ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, dochodzi poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia stanowiącego ofertę zakupu. Złożenie zamówienia (proces zakupowy) składa się z następujących czynności (etapów):

 • Etap 1 - Dodania do koszyka towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu, wraz z ewentualnym określeniem ilości, koloru, rozmiaru lub innych możliwych opcji. W koszyku przewidziana jest możliwość zmian ilości, usuwania i dodawania kolejnych produktów. Następnie należy wybrać sposób zapłaty i dostawy.

 • Etap 2 - Zarejestrowania lub zalogowania do Konta Użytkownika, chyba że Użytkownik zarejestrował/zalogował się wcześniej lub dokonania zakupu bez rejestracji (bez założenia indywidualnego konta użytkownika).

 • Etap 3 - Następnie wyświetli się strona z podsumowaniem zamówienia. Jeśli wszystkie informacje w podsumowaniu zamówienia są poprawne, należy kliknąć przycisk „Potwierdź zamówienie”.

 • Etap 4 - Wyświetli się strona z potwierdzeniem zamówienia i zostanie wysłany automatyczny mail na adres podany w formularzu, potwierdzający przyjęcie zamówienia, wraz z informacją o zamówionych towarach, wybranym sposobem płatności i dostawy.

§. 5. RABATY

1. Operator Sklepu przewiduje rabaty, odpowiednio w przypadku zakupów o łącznej wartości przekraczającej lub równej:

 • a.

  500 polskich złotych (PLN) - Kupującemu przysługuje rabat
  w wysokości 5%,

 • b.

  1000 polskich złotych (PLN) - Kupującemu przysługuje rabat
  w wysokoci 10%,

 • c.

  2000 polskich złotych (PLN) - Kupującemu przysługuje rabat
  w wysokości 12%.

2. Produkty znajdujące się w ofercie promocyjnej, nie podlegają dalszym rabatom.

3. Informacja o przyznaniu rabatu i jego wartości pojawi się w koszyku i będzie znana w trakcie dokonywania zakupów, przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Kupującego.

§. 6. PŁATNOŚCI

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 • a.

  Przelewem na rachunek bankowy,

 • b.

  Przy odbiorze, czyli za pobraniem.

2. Dane do przelewu: Internetowy Sklep Górski Himal Trek, ul. Wiedeńska 38, 60-683 Poznań. Numer konta bankowego: mBank 83 1140 2004 0000 3202 4338 1956.

3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, całkowita wartość zamówienia (cena towaru wraz kosztami przesyłki) płatna jest po otrzymaniu mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie do siedmiu dni od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku płatności przy odbiorze, całkowita wartość zamówienia (cena towaru wraz kosztami przesyłki) płatna jest doręczycielowi w chwili doręczenia przesyłki do odbiorcy.

§. 7. KOSZTY I SPOSÓB DOSTAWY

1. Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

2. Koszty dostawy kształtują się następująco:

 • a.

  Wartość zakupu poniżej 500 PLN:

  • przelew: 12 PLN (DPD)

  • pobranie: 17 PLN (DPD)

 • b.

  Wartość zakupu powyżej lub równa 500 PLN:

  • przelew na konto: GRATIS (DPD)

  • pobranie: 17 PLN (DPD)

§. 8. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Biuro obsługujące zamówienia czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-15.00. Zamówienia złożone w godzinach pracy biura rozpatrywane będą w tym samym dniu roboczym, zazwyczaj do 2 godzin od złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18.00, w soboty po godz. 15.00, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2. Czas realizacji nie obejmuje dostarczenia produktu przez firmę kurierską, który zazwyczaj (nie licząc wypadków losowych) wynosi 1 dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia przez Operatora Sklepu wynosi do 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie lub od momentu otrzymania informacji o przesyłce za pobraniem.

3. Nadawanie przesyłek następuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy i Świąt), zwykle o godzinie 14.00.

4. W dniu wysyłki Operator Sklepu potwierdzi nadanie paczki oraz prześle numer nadania wysyłki na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Potwierdzenie wysyłane jest zwykle w godzinach 16.00-18.00.

5. Czas dostawy przez firmę kurierską DPD trwa zwykle 1 dzień roboczy. Dostawy przesyłek odbywają się od poniedziałku do piątku. Firma kurierska DPD nie dostarcza paczek w soboty.

6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy.

7. Jednocześnie Operator Sklepu oświadcza, że w przypadku wystąpienia opóźnień ze strony Operatora Sklepu lub doręczyciela, łączny termin realizacji zamówienia nie przekroczy 30 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku paczek wysyłanych z opcją płatności za pobraniem) lub od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie ( w przypadku zamówień z opcją płatności przelewem na konto) do dnia dostarczenia towaru.

8. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym do wysyłki adresem, doręczyciel zobowiązany jest zostawić awizo.  W przypadku dostarczenia przez firmę kurierską DPD, kurier podejmie ponowną próbę dostarczenia przesyłki w następnym dniu roboczym (po dniu pierwszej nieudanej próby doręczenia przesyłki).

9. Operator Sklepu nie ma wpływu na godzinę dostawy przesyłki. Kupujący ma jednak możliwość monitorowania przesyłki i kontaktu z firmą kurierską DPD, posługując się zakładką "DOSTAWA" dostępną na stronie głównej Sklepu.

10. W razie jakichkolwiek problemów wynikających z dostarczeniem przesyłki przez doręczyciela do odbiorcy, Operator Sklepu po otrzymaniu takiej informacji od odbiorcy lub doręczyciela, dołoży wszelkich starań i udzieli pomocy, aby wyjaśnić i rozwiązać zaistniały problem, kontaktując się z doręczycielem i odbiorcą.

§. 9. WARUNKI ODSTĄPIENIA I ROZWIĄZANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 • wiadomością e-mail, na adres: sklep@himaltrek.pl,

 • w formie pisemnej, na adres: High Outdoor Group, ul. Wiedeńska 38, 60-683 Poznań.

Zwracany towar prosimy wysyłać na adres: High Outdoor Group, ul. Wiedeńska 38, 60-683 Poznań.

3. Formularz odstąpienia od umowy, który Kupujący może wykorzystać znajduję się tutaj: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 • a.

  dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

 • b.

  bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

 • c.

  kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • a.

  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • b.

  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • c.

  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • d.

  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • e.

  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • f.

  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • g.

  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • h.

  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • i.

  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • j.

  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • k.

  zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • l.

  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • ł.

  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienie od umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy jest on Przedsiębiorcą i dokonuje zakupu w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

13. W przypadku, gdy Kupujący od chwili zawarcia umowy sprzedaży (złożenia zamówienia), w ciągu 7 dni nie dokona płatności przelewem na konto Operatora Sklepu (jeśli taka opcja płatności została wybrana), a Sprzedającemu nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego lub mailowego z Kupującym, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.

14. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

§. 10. REKLAMACJE

1. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Operator Sklepu ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 i nast. Kodeksu cywilnego. Reklamacje można także składać w związku z nieprawidłowościami w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres: High Outdoor Group, ul. Wiedeńska 38, 60-683 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@himaltrek.pl. Reklamowany towar prosimy wysyłać na adres: High Outdoor Group, ul. Wiedeńska 38, 60-683 Poznań.

3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak największej ilości informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

4. Operator Sklepu ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Operatora Sklepu w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres podany przez Kupującego.

5. Operator Sklepu informuje, że w przypadku towarów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Operatora Sklepu za wady sprzedanego towaru.

§. 11. TREŚCI BEZPRAWNE

Użytkownikowi nie wolno z wykorzystaniem Sklepu zamieszczać treści bezprawnych np. w komentarzach, opiniach o produkcie, opiniach o sklepie itp. Za bezprawne uważa się: treści wulgarne, nie licujące z dobrymi obyczajami, umieszczanie danych osobowych bez zgody zainteresowanych, a także w określonych przypadkach zamieszczanie reklam, linków do reklam itp.

§. 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu korzystania z serwisu niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej serwisu, podanie danych niezbędnych do rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez administratora oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO. 

3. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach: - realizacji zamówień składanych przez Klientów, w tym przekazane kurierom dokonującym dostawy towarów oraz podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), - ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Serwisu, - kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz - w celach podatkowych. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: - firmom kurierskim, w celu realizacji umowy, - podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych, (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), - urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia. 

6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Podmiot Prowadzący Sklep. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a. oznaczenia identyfikujące Klienta, b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, d. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

9. Podanie danych Klienta w trakcie rejestracji w serwisie jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach serwisu. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis w celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na stronie internetowej serwisu w zakładce: [wskazać nazwę zakładki]. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO. 

10. Dane Klientów Serwisu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym serwisu za pomocą Loginu i Hasła. 

11. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO. 

12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

13. Wraz z usunięciem Konta Klienta administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia. 

14. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. O każdej zmianie Regulaminu, Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Producenci

Korzyści

Przyjazny regulamin

Przyjazny regulamin

To certyfikat świadczący o tym, że regulamin sklepu nie narusza praw konsumentów.